Teknisk

hvordan virker den?

Klimaanlegg og kjøleskap fungerer på samme måte. I stedet for å kjøle bare det lille isolerte rommet inne i et kjøleskap, kjøler et klimaanlegg et rom eller et helt hus. Klimaanlegg bruker et arbeidsfluid, eller kjølemiddel, som kan omdannes fra gass til væske og tilbake igjen. Så lenge væske og gass er til stede (innenfor konvolutten i nedre figur) vil ett trykk ha en tilsvarende temperatur, som er en egenskap for det brukte kjølemediet.

Kjølemediet overfører varme fra luften innvendig i et rom til uteluften. AC-enheten har fire hoveddeler; En kompressor, en kondensator, en trykkreduserende ventil og en fordamper. Kompressoren og kondensatoren er plassert på utsiden av huset. Fordamperen, som avkjøler rommet, er plassert i rommet.

Kjølemidlet kommer til kompressoren som lavtrykksgass (2) med tilsvarende lav temperatur. En elektrisk drevet kompressor komprimerer kjølemiddelgassen til et høyt trykk (3) med en tilsvarende høy temperatur. Denne gassen strømmer inn i kondensatoren utenfor huset. I kondensatoren kondenserer gassen til væske (3-4) som frigjør energi (les enthalpy i diagrammet) til omgivelsene. For å gjøre dette må kjølevæskens kondenseringstemperatur være over utetemperaturen.

Når kjølemediet forlater kondensatoren, har det kondensert fra en gass til en væske (3-4). Væsken går gjennom en trykkreduksjonsventil i fordamperen (4-1). Væskens trykk og temperatur reduseres. Kjølemediet begynner å fordampe til en gass som krever energi (enthalpy) som hentes fra luften inne i rommet og avkjøler dette (1-2). Kjølemediet må derfor ha en temperatur som er under ønsket temperatur i rommet.

Når kjølemediet forlater fordamperen, er det en kald, lavtrykksgass (2). Den vender tilbake til kompressoren for å starte kretsløpet igjen. Dette fortsetter om og om igjen til rommet når den temperaturen du vil at rommet skal ha.

Den samme enheten kan også varme, ventiler omdirigerer kjølemediet slik at kondensatoren fungere som fordamper og motsatt.

Ønsker du en mer detaljert forklaring kan du se denne på Youtube: