Products

I mange butikker og på internett kan du kjøpe en klimaanlegg og få rabatt på listeprisen. EstaEnergia som selskap kan få høyere rabatt noe avhengig av merke og modell. For rabatten EstaEnergia skaffer vi vil inkludere følgende tjenester:

 • EstaEnergia veileder deg angående hvilket klimaanlegg som er tilpasset ditt faktiske behov
 • EstaEnergia transporterer enheten til leiligheten / huset ditt
 • EstaEnergia installerer enheten på en profesjonell måte
 • EstaEnergia gir deg 2 års garanti på enheten
 • EstaEnergia kommer tilbake og gjør service på enheten etter 1 år

Du betaler kun den offisielle listeprisen som du finner i kataloger fra produsenter av klimaanlegg.

Vi markedsfører ikke et bestemt merke, men kan levere fra seriøse produsenter den enheten som passer best for deg, avhengig av faktorer som er viktigst for deg:

 • Kapasitet
 • Pris
 • Effektivitet
 • Støy
 • Design
 • Fjernkontroll
 • Tilleggsfunksjoner

I det følgende viser vi deg listepriser for noen delte 1×1 og multisplit-enheter.

Ofte brukt kapasitet Modell Kjøling/Oppvarming Pris
2.500 Watt TX25KN 2,5/2,8 kW 645 €
3.500 Watt TX35 KN 3,3/3,5 kW 695 €
Ofte brukt kapasitet Modell Kjøling/Oppvarming Pris
2.500 Watt 25 UI-LLCC 2,5/3,0 kW 660 €
3.500 Watt 35 UI-LLCC 3,4/4,0 kW 744 €
Ofte brukt kapasitet Modell Kjøling/Oppvarming Pris
2.500 Watt MSZ-DM25VA 2,5/3,15 kW 699 €
3.500 Watt MSZ-DM25VA 3,15/3,6 kW 749 €

EstaEnergia leverer 1×1 enheter med høyere kapasitet (7000 watt) og vi leverer:

 • Multisplit-enheter hvor den samme ute enhet forsyner flere inne enheter. Vi anbefaler ikke å overskride fire til en.
 • Kanalenheter, der luftkanaler er skjult under taket. EstaEnergia kan utføre alt arbeid med å legge kanalene.
 • Kassetter kan installeres flatt i taket der EstaEnergia kan utføre all installasjon, inkludert etterbehandling.

IMPORTANT

For større 1×1 enheter og alle andre enheter kan vi gi litt ekstra rabatt på listeprisene avhengig av merke, type utstyr, ekstra materiale og arbeid involvert i installasjonen.